Zavázal František

Narodil sa 28.10.1878 v Zbraslavi pri Prahe. Svoj umelecký kumšt získal štúdiom na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe a ďalej pokračoval v súkromnom štúdiu maľby vo Viedni. Maľbu zátiší študoval z obrazov starých majstrov, čo mu umožnila Viedenská galéria. Po roku 1918 sa oženil s ruskou šľachtičnou a emigrantkou Annou Kočkinovou, na ktorú bol veľmi naviazaný. Venoval sa maľbe zátiší. Svoje obrazy vystavoval v roku 1931 v Hradci Králové a v roku 1932 v Dvore Králové a na Slovensku v Košiciach. Mal brata a sestru, vlastné deti nemal. Dodnes je nedoceneným českým maliarom. Zomrel vo Všenoroch v roku 1960, alebo 1961.