Lerch Jozef

sa narodil 15. marca 1751 v Spišskej Sobote.  Zomrel  roku 1828. Pôsobil ako portrétista a maliar oltárnych obrazov. Jeho nástenné maľby zdobia mnohé interiéry kostolov, kaplniek a profánnych objektov na Spiši, ako aj na Liptove. Bol to on čo svojimi maľbami vyzdobil legendárny Boží hrob v kostole v Spišskej Sobote, jediný svojho druhu na Slovensku. Lerchovi v ranej mladosti odovzdával svoje skúsenosti známy levočský pozlacovač a maliar Ján Reich