Macula Tibor


Akademický maliar Tibor Macula pochádzal z Dubovej pri Banskej Bystrici kde sa narodil v roku 1912. Do svojej smrti žil a tvoril v tomto meste pod Urpínom, ale jeho meno nie je v žiadnej príručke o slovenskom výtvarnom umení. Študoval na akadémiách výtvarných umení v Prahe, Belehrade a v Sofii. 80 percent jeho tvorby tvoria obrazy Banskej Bystrice. Živosť a pestrosť farieb obrazov je v ostrom kontraste s jeho životom, počas ktorého psychicky i fyzicky trpel a zatrpknutý a neuznaný zomrel 23. januára 1993. Do Zväzu slovenského fondu výtvarných umení ho prijali až v roku 1959.