Cpin Štefan

Akademický maliar Štefan Cpin sa narodil 11. septembra 1919 v Olcnave, zomrel 18. októbra 1971 v Modre. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor kreslenie a maliarstvo u prof. G. Mallého a M. Schurmanna. Akademický maliar Štefan Cpin bol významný slovenský ilustrátor, maliar, kresliar a grafik výtvarne spracoval množstvo leporel, veršíkov a príbehy zo života detí, zbierky ľudovej slovesnosti a rôzne žánre rozprávkových kníh. Originalita autora sa prejavila v akvarelovej improvizácii, kde dosiahol majstrovstvo lyrickým ladením tónov. Dominuje u neho figurálna tematika z ľudového prostredia.. Známe sú hlavne jeho ilustrácie kníh F.Kráľa “Čenkovej deti” , “Jano” a ďalšie. V rokoch 1959, 1964, 1965 a 1968 získal Cenu Fraňa Král’a.

Výstavy :

– autorská výstava 1989/08 – 1989/09 v Bratislave – Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela, Slovenská národná galéria
– kolektívne
1950/12/18 – 1951/01/15 v Prahe – Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění
1959/12/13 – 1960/02/15 v Prahe – 4. přehlídka československého výtvarného umění
1965 Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig, Lipsko
1984/10/09 – 1984/11/11 v Prahe – Slovenská knižní ilustrace, Galerie Václava Špály
1988/02/18 – 1988/04/03 v Prahe – Lidé – život – práce.