Rôzne

Kiss Viktor

Narodil sa 12.12.1902 v Kežmarku, zomrel 23.1.1940 vo Veľkej Lomnici.Základy výtvarného vzdelania mu poskytli Ferdinand Katona a J. Szentiványi v Gelnici. Počas pobytu v Mníchove roku 1928 študoval u Steina. V rokoch 1929-1932 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. V roku 1934 žil v Paríži. Narušené zdravie ho však prinútilo k stálemu pobytu …

Kiss Viktor Čítajte viac »

Rogovský Mikuláš

Narodil sa 17.12.1923 a zomrel 21.4.2002 v Košiciach. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej na oddelení kresby a maľby u G. Mallého a J. Mudrocha v rokoch 1944 – 1949. Po štúdiách pôsobil ako profesor v Strážskom a neskôr ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach. V rokoch 1961 – 1967 pôsobil na katedre …

Rogovský Mikuláš Čítajte viac »

Velba Marián

Narodil 3.7.1930 v Hradišti , zomrel 4.4.1991 v Bratislave. Po skončení Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom absolvoval v rokoch 1941 – 1949 gymnázium v Prievidzi. Z obdobia rokov 1944 – 1946 sa zachovali Velbove krajinárske prvotiny v akvarelových dedinských námetoch hradišských chalúp a stodôl. V rokoch 1949 – 1953 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej …

Velba Marián Čítajte viac »

Gyurkovitz František

Narodil v roku 28.3.1876 v Budapešti, zomrel v roku 21.1.1968 v Lučenci. Výtvarné umenie vyštudoval na Umelecko – priemyselnej škole v Budapešti a u prof. Ballu. V rokoch 1902 – 1904 študuje umenie v Paríži a následne v Mníchove. Od roku 1913 pôsobil v Lučenci, kde mal aj súkromnú školu maľovania.Venoval sa figurálnej maľbe a …

Gyurkovitz František Čítajte viac »

Cpin Štefan

Akademický maliar Štefan Cpin sa narodil 11. septembra 1919 v Olcnave, zomrel 18. októbra 1971 v Modre. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor kreslenie a maliarstvo u prof. G. Mallého a M. Schurmanna. Akademický maliar Štefan Cpin bol významný slovenský ilustrátor, maliar, kresliar a grafik výtvarne spracoval množstvo leporel, veršíkov a príbehy zo života detí, …

Cpin Štefan Čítajte viac »

Kolář Otakar

Narodil sa 29. 4. 1909 v Novej Pake. Študoval na ČVUT v Prahe a na Akadémii výtvarných umení tamtiež (prof. Nejedlý). Súkromne študoval na Slovensku u Mikuláša Galandu. Bol to maliar-krajinár, často cestoval za námetmi na Slovensko. Ťažiskom jeho krajinomaľby je Slovensko. Samostatnú výstavu mal v roku 1957 v Bratislave.

Zavázal František

Narodil sa 28.10.1878 v Zbraslavi pri Prahe. Svoj umelecký kumšt získal štúdiom na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe a ďalej pokračoval v súkromnom štúdiu maľby vo Viedni. Maľbu zátiší študoval z obrazov starých majstrov, čo mu umožnila Viedenská galéria. Po roku 1918 sa oženil s ruskou šľachtičnou a emigrantkou Annou Kočkinovou, na ktorú bol veľmi naviazaný. …

Zavázal František Čítajte viac »