Kiss Viktor

Narodil sa 12.12.1902 v Kežmarku, zomrel 23.1.1940 vo Veľkej Lomnici.
Základy výtvarného vzdelania mu poskytli Ferdinand Katona a J. Szentiványi v Gelnici. Počas pobytu v Mníchove roku 1928 študoval u Steina. V rokoch 1929-1932 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. V roku 1934 žil v Paríži. Narušené zdravie ho však prinútilo k stálemu pobytu pod Tatrami. Venoval sa figurálnej, portrétovej tvorbe v ktorej bol majster. V krajinárskych dielach prevažujú námety z Vysokých Tatier.