Rippl Ronai Jozef

Jozef Rippl-Rónai bol jednou z kľúčových osobností európskeho neoimpresionizmu. Keď sa roku 1902 vrátil z Paríža a usadil sa v  Káposváre, jeho zmyslová a zmyselná, dekoratívne škvrnovitá maľba vyslala rozhodujúci signál pre frontálny obrat uhorskej moderny k západoeurópskemu postimpresionizmu. Dôležitosť umeleckého odkazu J. Rippl-Rónaia bola potvrdená aj jeho veľkoryso koncipovanou výstavou v Maďarskej národnej galérii (1998). Narodil sa 1867 v Kaposvári, zomrel 1927 tamtiež. Po troch rokoch štúdií na mníchovskej akadémii získal 1887 štipendium na pobyt v Paríži. 1894 bol prijatý za člena legendárnej parížskej skupiny NABIS (proroci). Toto umelecké združenie syntetistov (symbolistov) bolo založené 1890 (M. Denis, P. Sérusier, P. Bonnard, G. Ibels, P. Ranson, K. X. Roussel, E. Vuillard). Rippl -Rónai bol prijatý do sukupiny spoločne s D. Rosetim, J. Verkadom a G. Lacombom.