Borúth Andor

Andor Borúth sa narodil sa 17. júna 1873 v Slovenskom Novom Meste, zomrel 22.8.1955 v Starom Smokovci. V rokoch 1889-91 študoval v škole Simona Hollósyho v Mníchove; v 1892-97 na Académie Julien v Paríži u prof. Douceta, Lafévra a Roberta-Fleuryho. Od roku 1897-99 v Paríži a Madride.V rokoch 1900-1904 na Majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti. V období 1904-11 pôsobil ako maliar v Budapešti, od roku 1911 v Tatranskej Polianke. V Madride sa inšpiroval Velasquezovou technikou maľby. Venoval sa figurálnym motívom z histórie aj portrétnej tvorbe, krajinám a sakrálnym námetom. Po príchode do Tatranskej Polianky sa živil maľovaním portrétov návštevníkov Tatier a krajinkám. V roku 1896 bol vyznamenaný v Paríži prvou cenou z Nadácie grófa Károliho; v roku 1900 na Svetovej výstave v Paríži uznaním Mention honorable; roku 1909 v Mníchove na Svetovej výstave zlatou medailou. Vystavoval v Paríži (1896, 1900), v Budapešti (1902, 1905), v Mníchove (1909), Košiciach (1955)