Hanula Jozef

Narodil sa 6. apríla 1863 v Liptovských Sliačoch, zomrel 22. augusta 1944 v Liptovskom Mikuláši. V ľudovej škole v Liptovských Sliačoch Jozef Hanula vynikal ako mimoriadne dobrý kresliar. Maľoval kulisy a oponu pre ružomberských ochotníkov a na objednávku aj portréty. Jedným z nich bol aj portrét spišského biskupa Částku namaľovaný na objednávku sliačskeho farára Kubányho. Pri návšteve Sliačov v roku 1879 si biskup všimol nadaného Hanulu a pozval ho do Spišskej Kapituly. V rokoch 1878-1880 pôsobil ako maliarsky pomocník v Spišskej Kapitule. V rokoch 1880-1882 a 1885-1888 študoval na Krajinskej škole kreslenia v Budapešti. Nasledujúce tri roky s F. Dabertom pracuje na reštaurátorských prácach na Spišskej Kapitule. Na jeseň 1891 odchádza do Mníchova a navštevuje súkromnú maliarsku školu S. Hollosyho. V období 1892-1896 študuje na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. G. Hackl, K. Marr, F. Defregger). Od roku 1896 pôsobí ako slobodný umelec v Chrasti nad Hornádom. V roku 1918 ako panslavista uniká z Chrasti pred maďarskými vojskami do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadzuje natrvalo. V novom štáte sa naplno zapája do politického i kultúrneho života. Učil slovenčinu, nemčinu a matematiku. Napísal učebnicu slovenského jazyka, ktorú vydal tlačou v roku 1919. V rokoch 1918-1919 pôsobil ako učiteľ kreslenia na reálke v Žiline a v období 1919-1934 ako učiteľ na meštianskej škole v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil aj ako publicista. V období 1918-1922 redigoval týždenník Tatry. Roku 1935 napísal knihu Spomienky slovenského maliara. V roku 1902 bol účastný na výstave slováckych výtvarníkov v Hodoníne. V rokoch 1903-1907 vystavoval na niektorých výstavách Grupy uhorsko-slovenských maliarov, v rokoch 1919-1939 sa pravidelne zúčastňoval na výstavách Spolku slovenských umelcov.