Rogovský Mikuláš

Narodil sa 17.12.1923 a zomrel 21.4.2002 v Košiciach. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej na oddelení kresby a maľby u G. Mallého a J. Mudrocha v rokoch 1944 – 1949. Po štúdiách pôsobil ako profesor v Strážskom a neskôr ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach. V rokoch 1961 – 1967 pôsobil na katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove. Venoval sa krajinnej tvorbe, figurálnej tvorbe a monumentálnej figurálnej tvorbe. Jeho tvorbe dominujú žiarivé tóny. Ako maliar sa neustále zdokonaľoval a je preto veľmi ťažké určiť v ktorom žánri a technike jeho maliarstvo dominuje.