Majkut Jozef

Miesto narodenia: Betlanovce

Narodil sa 30. januára 1909 v Betlanovciach. Jeho najstaršie práce som zachytil signované jeho menom a rokom 1928. Začínal ako učiteľ v Spišskej Novej Vsi a v Poprade, kde pôsobil v rokoch 1933-1940. Maľovaniu sa venoval najprv amatérsky. V rokoch 1940–1945 bol dôstojníkom a súčasne študoval na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u prof. M. Benku, M. Schurmana a J. Mudrocha. Od roku 1945 žil v Košiciach, kde spočiatku pôsobil ako profesor na gymnáziu. Od roku 1949 do roku 1952 pracoval na KNV v Košiciach a súčasne pedagogicky pôsobil na strednej škole. V rokoch 1952–1959 bol riaditeľom Krajskej galérie v Košiciach. Vo svojich začiatkoch sa venoval drobnému žánru, neskôr sa predmetom jeho záujmu stala výhradne krajinomaľba. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli prírodné scenérie najmä zo Slovenského raja, zachytené vo všetkých ročných obdobiach. Kým na začiatku sa sústreďoval na prepis dojmu, v neskorších štádiách tvorby mu išlo predovšetkým o zachytenie svetelných a priestorových vlastností prostredia. Zomrel 1.novembra 1963 v Košiciach.