Glod Alojz

Alojz Glod ( známy pod pseudonymom ako Adam ) sa narodil 1.10.1907 v českom meste Nový Bohumín. Pri návšteve Vysokých Tatier a hlavne Veľkej Lomnice sa mu tu zapáčilo ako maliarovi natoľko, že sa tu usadil natrvalo a začal maľovať tatranské scenérie. Vo Veľkej Lomnici sa usadil, oženil sa s dcérou farára a mali spolu dve deti. Podľa tradovaných informácií sa jednalo o komerčne úspešného maliara . Venoval sa takmer výlučne vysokohorskej tematike a ľudovo-žánrovej maľbe. Zo všetkých jeho diel je zrejmé, že sa takmer výlučne špecializoval na maľbu vysokohorských panorám. Spolupracoval s maliarom Jánom Mudrákom. Zomrel 13.5.1952 vo Veľkej Lomnici, kde je aj pochovaný.