Svoboda Škréta Karel

Narodil sa 28. januára 1860. v Ohrazeniciach. Pochádzal z rodiny učiteľa, vyštudoval Akademii výtvarných umění v Prahe a súkromne sa učil portrétovať u Václava Brožíka. Potom tvoril prevažne portréty a na sklonku 19. storočia študoval v Mníchove a v Paríži, kde sa zoznámil v Vojtechom Hynaisom. V roku 1897 bol ako znalec starých majstrov a techník poverený cisárom Františkom Jozefom I. vytvorením kópií z originálov uložených v Madride pre Viedeň. V Madride potom zostal 15 rokov. Okrem práce na kópiách tu taktiež portrétoval. Po návrate do Prahy v roku 1912 však nenaviazal na úspech a mal existenčné problémy. V roku 1935 bol menovaný profesorom na pražskej akadémií. Zomrel 11. januára 1940 v Prahe.