Farmann František

Pôvodným menom Fahrmann sa narodil 8. apríla 1896 v Nitre. Pochádzal z murárskej rodiny, s dvanástimi deťmi, ktorá nemala dostatok finančných prostriedkov, aby podchytila, už v detstve rozvíjajúci sa Františkov kresliarsky a maliarsky talent. Rodičia sa rozhodli dať ho vyučiť murárskemu remeslu. Rodičov poslúchol a začal sa učiť za murára. Remeslu sa vyučil, avšak jeho ambície smerovali k vyšším metám a túžbam – chcel sa venovať maliarstvu.V Nitre, v Podhradí, mal zriadenú súkromnú maliarsku školu nitriansky maliar Gustáv Adolf Schűle, ktorý umenia chtivého mladého muža zasväcoval do tajov maľby. V jeho ateliéri strávil 5 rokov, kde získal základy pre ďalšie, vyššie štúdium.

Z Nitry odchádza študovať na Akadémiu výtvarných umení do Budapešti, vedomosti v maliarskych technikách si následne prehlbuje na mníchovskej akadémii. Po skončení nasledujú štúdijné cesty. Pôsobí v Ružomberku, kde sa zoznamuje s Andrejom Hlinkom. Zoznamuje sa tu s budúcim grafikom Róbertom Dúbravcom. Z Ružomberka odchádza do Bratislavy, kde sa venuje voľnej maliarskej tvorbe. V rozpätí 30- tých až 50- tých rokov 20. storočia portrétoval významné osobnosti , najmä z lekárskeho prostredia. Maliar František Farmann zomrel pár dní pred Vianocami – 3. decembra 1952 v Nitre.