Novák Karel

Narodil sa 23.7.1915 v obci Rohatec. Pôsobil ako pedagóg na Morave i na Slovensku (Skalica, Holíč, Senica). Kraj Záhoria a Myjavskej pahorkatiny ovplyvnil jeho umeleckú tvorbu i osobný život. V osvetovej práci sa venoval prednáškovej činnosti, bol lektorom kresby a maľby neprofesionálnych výtvarníkov, režisérom a scénografom ochotníckeho divadla v Hodoníne.
Po druhej svetovej vojne nastúpil na Akadémiu výtvarných umení v Prahe do špeciálnej školy figurálnej maľby prof. Jakuba Obrovského a prof. Karla Minářa. Základom jeho prác bola kresba. Tvorbu zasvätil krajinomaľbe, maľbe figurálnej, portrétnej (veľa portrétov vychádza z ľudového žánru), tvorbe zátiší a voľnej grafike. Maliarsku tvorbu ovplyvnili i študijné cesty do zahraničia (Taliansko, Nemecko, Bulharsko a i.). Najväčšiu prevahu majú motívy z rodného Slovácka, juhovýchodnej Moravy, Záhoria a okolia Myjavy. Majstrovstvo dosiahol najmä v technike akvarelu.
Od roku 1951 bol členom SVUM (Zväz výtvarných umelcov moravských), v roku 1991 sa podieľal na jeho znovuobnovení, od roku 1994 bol jeho predsedom a neskôr čestným predsedom. Tiež bol členom Združenia výtvarných umelcov juhovýchodnej Moravy v Uherskom Hradišti. Počas svojho života vystavoval samostatne 52-krát, zúčastňoval sa aj výstav skupinových. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Zomrel v roku 2006.