Kolář Otakar

Narodil sa 29. 4. 1909 v Novej Pake. Študoval na ČVUT v Prahe a na Akadémii výtvarných umení tamtiež (prof. Nejedlý). Súkromne študoval na Slovensku u Mikuláša Galandu. Bol to maliar-krajinár, často cestoval za námetmi na Slovensko. Ťažiskom jeho krajinomaľby je Slovensko. Samostatnú výstavu mal v roku 1957 v Bratislave.