Trembáč Michal

Narodil sa 21.9.1929 v Poprade. Zomrel 12.2.2015. Základy výtvarného umenia získal na súkromnej škole dekoratívneho umenia v Prahe, odkiaľ prechádza do Bratislavy študovať na SŠUP v odbore grafika. Kraj pod Tatrami a Spiš našiel si v jeho tvorbe stále miesto. Svojimi prácami vzdáva hold podtatranskému ľudu. Jeho kompozície charakterizuje kultivovaná práca s farbou nanášanou na rozsiahlych plochách, podporených náznakovou kresbou redukujúcou tvary reality na jej základné prvky.