Petráš Pavol

maliar sochár a grafik sa narodil v Prievidzi 5.júna 1931. Pôsobil a pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Po roku 1955 sa začal intenzívne venovať výtvarnému umeniu a v rokoch 1955 – 1959 študoval súkromne u Ester Šimerovej–Martinčekovej, M. Štalmacha, A. Gromu, F. Kráľa a V. Mensatorisa. Venuje sa komornej maľbe, grafike a monumentálnej tvorbe. Je držiteľom viacerých ocenení. V Liptovskom Mikuláši má súkromnú galériu.