Čech Ľudovít /Cseh, Csech Lajos/

Narodil sa 11.7.1888 v Revúcej. Po maturite študoval na VŠMU v Budapešti, neskôr u Tivadára Zemplényiho. Krátko pôsobil ako učiteľ v Marceli pri Balatone. Od roku 1914 bol vojakom Rakúsko – uhorskej armády v Banskej Bystrici. Popri službe maľoval. Po roku 1918 žil v Lučenci, neskôr v Revúcej, kde aj 29.4.1946 zomrel. Označuje sa za prívrženca oneskoreného impresionizmu /luminizmu/.