Neugebauer Josef

Neugebauer Josef, sa narodil vo Viedni14.4.1810 a zomrel v Melku 18.8.1895. v Dolnom Rakúsku. Prvé hodiny maľovania absolvoval u Sigmunda von Pergera a od roku 1831 študoval na Akadémii výtvarných umení (u Endera , Kupelwiesera a Pettera ). Študijné cesty ho zaviedli do Nemecka, Francúzska, Anglicka a Talianska. Od roku 1839 bol Neugebauer učiteľom kreslenia v rodine arcivojvodu Carla. Bol člen akadémie viet od roku 1866 a od roku 1869 bol člen Künstlerhausu. Od roku 1838 vystavoval vo Svätej Anne. Jeho špecializáciou boli obrazy s historickými výjavmi, oltárne obrazy, portréty (vrátane členov cisárskej rodiny), zátišia, žánrové a kvetinové diela. Od roku 1884 žil v opátstve Melk, kde mal aj svoj ateliér.