Pokorný Jaroslav

Narodil sa v Prahe 11.7.1903. Študoval na pražskej Akadémií výtvarných umení u prof. Loukotu a Nechlebu. Bol silne ovplyvnený postimpresionistickými prúdmi európskeho maliarstva. Urobil niekoľko študijných ciest po Európe. Jeho diela sú zastúpené v celej rade galérií vrátane Národnej galérie v Prahe. Zomrel 21.8.1969 v Praje. Je pochovaný na Vokovickom cintoríne.