,

Krampľa 1

15.00

Krampľa. Rozmery  21 x 29 cm plus dĺžka rukoväte 13 cm. árový nástroj na spracovanie vlny mykaním. Cieľom mykania bolo chumáč vlny rozvlákniť a vlákna v ňom usporiadať rovnobežne. Každú z dvoch kramplí tvorila doska, v strede ktorej bola upevnená rukoväť. Na druhej strane dosky boli do vrstvy hovädzej alebo bravčovej kože zapustené drôtené háčiky v tvare obráteného veľkého L (ich vodorovná časť bola obrátená rovnakým smerom ako rukoväť krample), zriedkavejšie kovové hroty. Pri krampľovaní bola jedna krampľa obrátená háčikmi nahor, pričom háčiky smerovali od krampľujúcej osoby. Tá v oboch rukách držala druhú krampľu, obrátenú háčikmi nadol a smerujúcimi k osobe. Vykrampľovaná hrsť vlny, nazývaná kúdelka, plást, plaštik, pagáč, runkô, šúflata, sa z krample zložila vo forme mäkkej tehličky. V remeselnej a manufaktúrnej výrobe sa na upevnenie spodnej krample pri krampľovaní používala lavica s debničkou, v domáckej výrobe aj bez nej. Hoci od konca 18. storočia v manufaktúrach a od polovice 19. storočia aj v dielňach súkenníkov začali používať na krampľovanie vlny zariadenia a stroje, na ktorých si v poslednom desaťročí 19. storočia nechávali spracúvať vlnu aj obyvatelia obcí v okolí centier súkenníckej a gubárskej výroby, krampľovanie vlny ostalo súčasťou jej domáckeho spracovania aj v 2. polovici 20. storočia.

Katalógové číslo: 3712/1 Kategórie: ,