Barokový drevený anjel

1 450.00

Barokový anjel v dynamickej póze s kráľovskou korunou v ľavej ruke. Okolo roku 1780, neznámy slovenský rezbár, Originálna polychrómie je na krídlach, drapérií a na krídlach. Pôvodná polychrómia tela  je prekrytá novodobým náterom. Podstavec na ktorom sedí anjel je novodobý. Výška sochy od nohy po hlavu je 40 cm, rozpätie krídel je 41 cm a výška podstavca je 13 cm.

Kategória: