Listina

3.30

Listina v nemčine z roku 1913 vzťahujúca sa k obciam Ľubica, Levoča a Stará Ves.

Katalógové číslo: 3843/6 Kategória:

Listina v nemčine.