Kúpna zmluva

4.30

Kúpna zmluva v maďarčine z roku 1910 uzatvorená v Spišskej Bélej /Szepesbélan uzatvorená medzi Munnich Michalom a Kotsch Annou.

Katalógové číslo: 3843/2 Kategória:

Kúpna zmluva v maďarčine