Velba Marián

Narodil 3.7.1930 v Hradišti , zomrel 4.4.1991 v Bratislave. Po skončení Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom absolvoval v rokoch 1941 – 1949 gymnázium v Prievidzi. Z obdobia rokov 1944 – 1946 sa zachovali Velbove krajinárske prvotiny v akvarelových dedinských námetoch hradišských chalúp a stodôl. V rokoch 1949 – 1953 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej …

Velba Marián Čítajte viac »

Gyurkovitz František

Narodil v roku 28.3.1876 v Budapešti, zomrel v roku 21.1.1968 v Lučenci. Výtvarné umenie vyštudoval na Umelecko – priemyselnej škole v Budapešti a u prof. Ballu. V rokoch 1902 – 1904 študuje umenie v Paríži a následne v Mníchove. Od roku 1913 pôsobil v Lučenci, kde mal aj súkromnú školu maľovania.Venoval sa figurálnej maľbe a …

Gyurkovitz František Čítajte viac »

Cpin Štefan

Akademický maliar Štefan Cpin sa narodil 11. septembra 1919 v Olcnave, zomrel 18. októbra 1971 v Modre. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor kreslenie a maliarstvo u prof. G. Mallého a M. Schurmanna. Akademický maliar Štefan Cpin bol významný slovenský ilustrátor, maliar, kresliar a grafik výtvarne spracoval množstvo leporel, veršíkov a príbehy zo života detí, …

Cpin Štefan Čítajte viac »

Kolář Otakar

Narodil sa 29. 4. 1909 v Novej Pake. Študoval na ČVUT v Prahe a na Akadémii výtvarných umení tamtiež (prof. Nejedlý). Súkromne študoval na Slovensku u Mikuláša Galandu. Bol to maliar-krajinár, často cestoval za námetmi na Slovensko. Ťažiskom jeho krajinomaľby je Slovensko. Samostatnú výstavu mal v roku 1957 v Bratislave.

Zavázal František

Narodil sa 28.10.1878 v Zbraslavi pri Prahe. Svoj umelecký kumšt získal štúdiom na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe a ďalej pokračoval v súkromnom štúdiu maľby vo Viedni. Maľbu zátiší študoval z obrazov starých majstrov, čo mu umožnila Viedenská galéria. Po roku 1918 sa oženil s ruskou šľachtičnou a emigrantkou Annou Kočkinovou, na ktorú bol veľmi naviazaný. …

Zavázal František Čítajte viac »

Komáromi Kacz Endre

Narodil sa 9. júna1880 na Slovensku v Komárne , zomrel 10. septembra 1969 na Balatone.Kacz bol najskôr žiakom Eduarda Balla, špecialistu na portréty a žánrovú tvorbu na Národnej akadémii v Budapešti. V štúdiách pokračoval pod vedením Simona Hollósa, žánrového maliara, ktorý zriadil súkromnú školu v Mníchove v Nemecku, a v meste Nagylonya v Maďarsku. Umelec …

Komáromi Kacz Endre Čítajte viac »

Majkut Jozef

Miesto narodenia: Betlanovce Narodil sa 30. januára 1909 v Betlanovciach. Jeho najstaršie práce som zachytil signované jeho menom a rokom 1928. Začínal ako učiteľ v Spišskej Novej Vsi a v Poprade, kde pôsobil v rokoch 1933-1940. Maľovaniu sa venoval najprv amatérsky. V rokoch 1940–1945 bol dôstojníkom a súčasne študoval na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej …

Majkut Jozef Čítajte viac »

Pokorný Jaroslav

Narodil sa v Prahe 11.7.1903. Študoval na pražskej Akadémií výtvarných umení u prof. Loukotu a Nechlebu. Bol silne ovplyvnený postimpresionistickými prúdmi európskeho maliarstva. Urobil niekoľko študijných ciest po Európe. Jeho diela sú zastúpené v celej rade galérií vrátane Národnej galérie v Prahe. Zomrel 21.8.1969 v Praje. Je pochovaný na Vokovickom cintoríne.

Klein Emil

Narodil sa v roku 1899 v Mlynici, zomrel v roku 1980 v Nemecku. Bol maliar a básnik, ktorý písal v spišskom nárečí. Býval v Kežmarku až do povojnového odsunu do Nemecka. Navštevoval školu v rodnej Mlynici a v Miškolci. V roku 1915 nastúpil na učiteľský ústav v v Spišskej Novej vsi. Počas prvej svetovej vojny …

Klein Emil Čítajte viac »